Sputnik sang på Frikirken på Bostrak Lørdag 9.10.21 til Inntekt for Barnehjemmet han og Vivian samler inn penger til i Tahailand. :-)