Sønnen til Erik Bye, Ole By var tilstede også, det samme var Kunstneren som hadde laget Bysten Lars Nordal, og Ordfører i Asker Lene Conradi.