Alle tre var like flinke og synge både Cecilie, Jan Kristian, Monica Sun. :-) De fikk med seg hele Kirken på allsang og klapping etter sangene var sunget, rett og slett en flott kveld i 1.5 timer. :-)